Brukerrådets hjemmeside for seniorer ved Holmen innbyggertorg

www.holmeneldre.com © 2008

Org.nr. 916668740

HOLMEN INNBYGGERTORG

FOREDRAG OG ARRANGEMENT VÅREN 2024

Brukerrådet for seniorer ved Holmen innbyggertorg er arrangør for vårens varierte foredragsprogram. Vi er opptatt av at det skal være innholdsrike og aktuelle foredrag hver onsdag.

Vi tar ikke inngangspenger, men tar gjerne imot en skjerv i krukka for å dekke honorarer. Kontanter eller Vipps 821323.

Endringer kan forekomme.

Følg med på oppslagstavle og seniorvenners Facebook-side

Holmen innbyggertorg venner


Fra foredrag 8. mars 2023 ved Thomas Hylland Eriksen:

«Syv meninger med livet».


Aldri tidligere, etter mer enn tjue års onsdagsforedrag, har det vært lengre kø etter foredraget for å få kjøpe en bok som foredragsholderen har skrevet.


Hylland Eriksen - med alvorlige sykdommer, og livsviktige medisiner både innen- og utenfor dressjakka – formidlet en livsglede som bergtok den store skaren av tilhørere.


Menneskets eksistens er i samliv med andre mennesker og med andre livsformer på jorda. Vi lever ikke hvis vi isolerer oss alene i en boble. «Linjene må holdes åpne».


Det er fellesskap og samarbeid som bygger et samfunn: «En maur kan ikke skape en maurtue alene».


De små gledene en opplever i hverdagen er de gledene som kanskje betyr mest i livet. «Vær bevisst på de små gledene» !


Alle tilgjengelige stoler måtte tas i bruk. Tilhørere satt med åpne dører i de tilstøtende rom. Noen forble stående – støttet til veggen. Noen snudde i døra da de fikk se at det bare var ståplasser igjen. 


En stor opplevelse!


Takk til Eldfrid for en kort oppsummering for de som ikke kunne være til stede.


Foto: Kjell Henry Hustad