Brukerrådets hjemmeside for seniorer ved Holmen innbyggertorg

www.holmeneldre.com © 2008

Org.nr. 916668740

HOLMEN INNBYGGERTORG


Målsetting:


Brukerrådets formål er å bidra til at eldre i vårt område stimuleres til en aktiv tilværelse og til å delta i fellesskap som skaper engasjement og medvirkning. 


I samarbeid med innbyggertorgets ledelse skal brukerrådet bidra til at seniorbrukere får mulighet for å anvende sine kunnskaper og ressurser.


Brukerrådets oppgaver:


- Å være et samarbeidsorgan mellom kommunens koordinator og seniorbrukere av torget og herunder formidle brukernes behov, interesser og synspunkter for ledelsen. Bidra til aktiviteter og til årets foredragsprogram.


- Skaffe penger til det som kommer ekstra utover hva som dekkes av kommunen, som f.eks. foredragsholdere, musikere, turer og andre kulturinnslag.


Brukerrådet styre har i denne perioden bestått av:   

Jan Tønseth                     leder og kasserer

Eva Førde                         sekretær

Lars Erik Furu                   styremedlem

Randi Brelin Furu              styremedlem


Tina Pedersen                   revisor

Mary Hustad                      hjemmesiden og facebookside.


Programkomiteen har bestått av:

Jan Tønseth

Lars Erik Furu

Eldfrid Hovden

Gro Kristoffersen

Anne Grethe Hvesser (kommunal seniorveileder)


Valgkomite


Brukerrådet har i perioden avholdt 2 innkalte styremøter og ellers sørget for nødvendig koordinering i samtaler under  onsdagsforedragene.


Onsdagsforedragene er programkomiteen ansvarlig for, og alle onsdager har vært satt opp med gode foredrag og konserter. Vi har gleden av et stabilt og høyt oppmøte. Det virker som mange har kryset av onsdagene til nettopp dette.


Konsertene har foregått på Panorama-siden, og det har fungert fint.

Vi arrangerte også tur til Nasjonsalmuseet på forsommeren, med over 20 deltagere.


Mannekengoppvisning tidlig på høsten er også populært, og gir en interressant opplevelse for gutta på catwalk'en.


Brukerrådet støttet personalet ved gjennomføring av påske- og sommer- og julearrangementene. Det var god deltakelse, og vi takker personalet for innsatsen. 


Lotteridagene har innbragt gode inntekter, og særlig påske- og julelotteri var svært vellykket.  ”Krukka” på onsdager er største inntektskilde, og nå har vippsbidraget blitt like stort som kontantene. Takk til lojale brukere for dette.


Også i 2023 fikk vi bidrag fra Holmenstiftelsen, noe vi er svært takknemlige for.


Holmen, 20. februar 2024

Årsmelding 2023 for Brukerrådet for seniorer

ved Holmen innbyggertorg i Asker