Seniorvenner ved Holmen innbyggertorg

Fra Holmen seniorsenter til Holmen innbyggertorg

Holmen seniorsenter endret status til Holmen innbyggertorg i januar 2020. Senteret fortsetter som før, men nå med mål om å nå flere brukergrupper i nærområdet. Det kommunale Innbyggerservice/ Servicetorget, som tidligere lå i Asker sentrum, er nå desentralisert og lagt ut til alle lokale innbyggertorg. Der tilbyr man kommunale informasjonstjenester for alle som bor i nærområdet.

Her er forskjellige aktivitetsrom, en internettkafé, en hyggelig uteplass om sommeren og en trivelig kafé der det serveres nye retter. 

Det rikholdige aktivitetstilbudet kan du lese om under fanen AKTIVITETSTILBUD.

Kommunen står for driften av Innbyggertorget (du finner de ansatte under fanen PERSONALET).

Uten frivillige stopper senioraktivitetene

Bemanningen ved innbyggertorgene i Asker er dog å regne som et minimum for forsvarlig drift.

Våre omfattende senioraktiviteter er derfor helt avhengig av frivillig innsats for å opprettholde tilbudet slik vi har det i dag! 

I tillegg til å være en nødvendig ressurs for innbyggertorget, gir frivillig arbeid et meningsfullt innhold til din pensjonisttilværelse. Det gir deg en tilknytning til stedet i et samarbeid mellom personale og brukere mot et fellesmål - å sikre drift av Holmen innbyggertorg og ivareta seniorenes interesser og behov.

"Frivillighet og eldre handler både om å bidra til at eldre får en god alderdom OG at seniorer er en ressurs i samfunnet. . . Målet med en frivillighetspolitikk er at kommunen skal legge til rette for at frivilligheten får gode vilkår slik at de kan skape gode aktiviteter." Asker kommune

Frivillig arbeid skal være lystbetont!

Frivillig innsats må ikke føles som belastning eller være noe man føler at man må gjøre.  En forståelse av ordet "frivillig" er at man er villig til å yte en innsats, men at man også har frihet til å si nei, ombestemme seg, dra på hytta isteden eller ha en dårlig dag. Det er dette som skiller betalt og frivillig arbeid.

Sammen vil vi finne de riktige oppgaver som passer til den enkelte frivillige, med utgangspunkt i interesser og ressurser. Frivillig arbeid er ment å skulle være til glede og nytte for begge parter, både den som gir og den som får!   

Mange av våre grupper og aktiviteter er ledet av frivillige.

Andre områder der våre frivillige gjør en innsats er:

Delta i Brukerrådet

Være hjelper på kjøkkenet  

Spille i Holmen seniorband

Stelle blomster

Være bidragsyter til seniorenes hjemmeside

Delta i utlodning, salg og varekjøp

Være vert/vertinne for ny brukere.

Delta i rigge- og ryddegruppe (flytte på stoler/bord, forberede til samlinger)