Brukerrådets hjemmeside for seniorer ved Holmen innbyggertorg

www.holmeneldre.com © 2008

Org.nr. 916668740

HOLMEN INNBYGGERTORG

Årsmøte onsdag 1. mars 2023


Brukerrådet for seniorer ved Holmen innbyggertorg

etablert på årsmøte den 16. februar 2022Jorun Tannæss (kasserer), Randi Brelin Furu (styremedlem), Lars Erik Furu (styremedlem), Eva Førde (sekretær), Jan Tønseth (nestleder),  Margit Nyhus (leder).


Fra Årsmøte 1. mars 2023

 

  • Margit Nyhus og Jorun Tannæs ønsket å gå ut av styret og slippe yngre krefter til.

  • Valgkomiteen Anne Joronn Sætre og Sidsel Korsvoll fant ingen frivillige som ville overta disse to styreverv. Dette betyr at Styret nå er sammensatt av kun fire medlemmer, uten varemedlem.

  • Et spesielt takk til det forrige Brukerrådet for deres arbeid i 2022, særlig til Jorun Tannæs som har hatt styreverv som kasserer i 8 år.


  • En spesiell honnør til de fire medlemmer som er villige til å ta ansvar for et nytt år og onsdagsforedragene som gir stappfulle hus

  • Ved endring i Brønnøysundregister i henhold til valget, vil brukerrådet endre håndtering av kontantinntekter (krukke og loddsalg) slik at det knyttes en Vipps til Brukerrådets bankkonto, og ikke går via en privatkonto.


  • Årsmelding og Målsetting 2022 finnes under fanen Brukerrådet i meny til venstre (lag en lenke)


Holmen innbyggertorgs brukerråd for seniorer hadde besøk fra Asker eldreråd på sitt allmøte den første mars: Karl Bønnhoff – representant for lokalmiljøet, og Kirsten Koht – leder av eldrerådet.


Etter årsmøtet, redigjorde Kirsten Koht for eldrerådets sammensetning og funksjon i bygda. Rådet er sammensatt av både politikere og personer uten politisk profil. Kommunale saker som angår eldre, blir lagt fram for eldrerådet i god tid før behandling i kommunestyret. Eldrerådet har mulighet til å påvirke sakene, og kan også legge fram egne saker.

Koht nevnte temaplanen «Leve hele livet», og fortalte at det eldrerådet prioriterer i denne perioden er boliger for eldre. – Selv kunne hun godt tenke seg å bo blant andre eldre rundt et tun.


Eldrerådet har besøkt demenslandsbyen «Carpe Diem» i Bærum. De planlegger også et besøk på Bærums Verk. Der er det bygget 104 seniorboliger i fem bygg rundt et tun. Denne vesle «landsbyen» inneholder også arealer for fellesskap inne i bygningene – som peisestue og trimrom.

Karl Bønnhoff er til stede på Holmen innbyggertorg den første fredagen i måneden fra klokka 13. Han tar imot innspill fra seniorer og svarer på spørsmål om eldrerådets arbeid.

 

Takk til Eldfrid for kommentarer fra møtet. Fotos: Kjell Henry Hustad