Brukerrådets hjemmeside for seniorer ved Holmen innbyggertorg

www.holmeneldre.com

© 2008


HOLMEN INNBYGGERTORG

AKTIVITETSTILBUD HØSTEN  2023

Allsang med Anne-Grethe på fredager kl. 12:00 - 12:45. Velkommen innom!

TILBUD HOLMEN INNBYGGERTORG SENIORVENNERHØRSELSHJELPER - BATTERIER TIL HØREAPPARAT

Hørselshjelper Oddvar Arntsen kommer til innbyggertorg andre tirsdag i måneden kl. 12.00 - 13.00 ( 12. sept., 10. okt., 14. nov. og 12. des.)

Vi selger batterier til høreapparat alle dager (mandag-fredag).

INTERNETTKAFÉ:

Publikums PCer er til utlån i "Panorama" i åpningstider. Tilbudet gis av Seniornett Asker.

DATA VEILEDNING :

Tilbudet gis av Seniornett Asker

BRUKERRÅD : Leder: Jan Tønseth

e-post: jtoenset@online.no

Mobil: 908 39 840

Brukerrådets hjemmeside : www.holmeneldre.com

Brukerrådets Facebook side: Holmen innbyggertorg venner

https://www.facebook.com/holmeneldre/