Tur-gruppe

Møteplass for turvenner på Holmen

Onsdager kl. 14.00. Turen legges til en av turveiene i området.

Møteplass:
Utenfor Holmen senter, ved utgangen mot Holmenbanen (døren ut til venstre der overgangen til senterets gamle del begynner). 

Holmen seniorsenter i samarbeid med Holmen og Landøen Vel, Holmen helsestasjon og Holmen Senter.

Velkommen med på tur!