H O L M E N E L D R E

Mannekengoppvisning 18.04.2018.
Billedgalleri finnes i meny til venstre. Klikk på pilen for å åpne billedmappene. God fornøyelse!

VELKOMMEN TIL BRUKERRÅDETS HJEMMESIDE

FOR HOLMEN SENIORSENTER

Besøksadresse: Holmensenteret 4. etg.
Vogellund 6, 1394 Nesbru
Tlf. 66 76 81 80
Daglig ansvarlig: Gro Kristoffersen
gro.kristoffersen@asker.kommune.no

Brukerrådsleder: Margit Nyhus tlf. 416 81 182
margit.hyhus@getmail.com

 Åpningstider: 

Mandag - fredag kl. 10.00 - 15:30
Kaferteria kl. 10.00 - 15.00

NB! Stengt fredag 11. mai og fredag 18. mai

Månedens kunstner i mai 2018 er Jo Grim Gullvåg

Bildet «1030» er et fotografi tatt av Jo Grim Gullvåg som tilskuer til «Spelet om Heilag Olav» i 2009.

Forfatter Olav Gullvåg (1885 – 1961) var født i Trondheim og senere hadde sitt hjem på Landøya. Hans mest kjente verk er Spelet om Heilag Olav, som spilles hvert år på selve slagstedet, Stiklestad, der Olav Haraldsson falt i 1030.

Fotograf Jo Grim Gullvåg er født i 1953) og bor på Hvalstad. Utdannelse: BA fra Brooks Institute of Photographic Science and Art. Oslo Yrkesskole, fotolinjen. Journalist og fotolinje Skjeberg folkehøyskole.

Han har hatt separatutstillinger både i Norge og i utlandet og har deltatt i kollektivutstillinger. Han har hatt en rekke utsmykkingsoppdrag både offentlig og privat. Han er medlem av Asker bildende Kunstner (ABK).

Les mer om Månedens Kunstner

Fra onsdag 14. mars 2018:

Allmøte med valg av nytt brukerråd og besøk av Bente Flygind, leder for innbyggertorgene i Asker


Onsdag 14. mars var det allmøte på Holmen seniorsenter med valg av nytt Brukerråd. Margit Nyhus, leder for Brukerråd, ønsket da ca. 50 fremmøtte velkommen og innledet møtet med å si at styret hadde hatt et godt arbeidsår.

Randi Brelin Furu ble valgt til referent. Referater fra både årsmøter og brukerrådmøter er tilgjengelig for alle i en perm på hyllen ved inngangen.

Årsberetningen ble lest og gjennomgått av sekretær i Brukerrådet, Eva Førde. Regnskapet ble vist på skjerm og gjennomgått av kasserer Jorun Elton Tannæs. Revisjonsberetningen ble lest av revisor Reidun Foyn. Regnskapet var funnet i orden og ble godkjent.

Et medlem gikk ut av brukerrådet i år: Svein Steffens. Valgkomiteen v/Tor Johansen foreslo Lars Erik Furu som nytt styremedlem med Randi Brelin Furu som varamedlem. Valgkomiteens forslag ble godkkjent, og avtroppende styremedlem Svein ble takket med en blomsterbukett.

Brukerrådet har nå følgende medlemmer: Margit Nyhus Jorun Tannæs, Jan Tønseth, Rygdi Gabrielsen, Anne Joronn Sætre, Eva Førde, Lars Erik Furu og Randi Brelin Furu (varamedlem).

Det nye brukerrådet ønskes til lykke med fremtidige oppgaver!

Etter Allmøtet overtok Leder for innbyggertorgene i Asker, Bente Flygind.

Bente Flygind begynte sitt foredrag med å takke for invitasjonen og bemerke at det alltid er hyggelig å komme til Holmen Seniorsenter, et vel fungerende senter med mye liv og aktivitet.

Opprinnelsen til Innbyggertorgene kom i 2010 for å finne nye løsninger for Heggedal i forbindelse med utbyggingen og fornyelsen av Heggedal sentrum. Arbeidet bygger på innspill fra Nærmiljøkonferansen i Heggedal samme år.

Seniorsentrene er omorganisert fra sektor for helse til sektor for kultur i Asker kommune. Kommunen fasiliterer og legger til rette, ellers er mye av arbeidet basert på frivillig innsats. Overgangen fra Seniorsenter til Innbyggertorg har ingen negativ betydning for seniorene, ingen av deres aktiviteter blir borte. Faktisk er det flere seniorer som benytter senteret i Heggedal etter omleggingen.

Etter hvert skal alle seniorsentrene innlemmes i stedets innbyggertorg. Det kommer nytt innbyggertorg på Borgen, da Borgen seniorsenter ble nedlagt for et års tid siden. Der satses det på stor grad av inkludering av beboere fra hele Borgenområdet.

Kulturarenaen er en viktig del av Innbyggertorgene. Også kulturskolen skal innlemmes.

«Nye Asker» fra 01.01.2020 skal ha innbyggertorg i alle lokalsentrene. Innbyggertorgene skal også være kommunens «forlengede arm» for å begrense reisebehovet inn til Asker sentrum særlig fra de nye områdene i kommunen. Asker er foregangskommune i dette arbeidet i landet. Innbyggertorgene skal skape tilhørighet, inkludering og stolthet i lokalsamfunnet.

Holmen skal bestå som seniorsenter i sin nåværende form inntil videre.

Det ble noen kommentarer etter foredraget. Blant annet en bemerkning om fysiske og støyende aktiviteter/trim i tilstøtende lokaler til kantinen i Asker Seniorsenter i middagstiden. Foredragsholder sa at hun var klar over problemet og lovet å se på saken. Lokalene er ikke lenger egnet siden de er blitt for små etter stor popularitet og oppslutning om trimmen.

Takk til Randi Brelin Furu for referat om Bente Flyginds orientering om innbyggertorgene i Asker.

MÅNEDENS KUNSTNER APRIL 2018: MAY-IRENE AAMODT GULLVÅG

Bildet "Mozart I" er et bilde av Aamodt Gullvågs adopterte katt fra dyrebeskyttelsen som heter Mozart Mahler Gullvåg. Bildet er en del av en serie på 4 bilder. Hvert motiv er signert og nummerert fra 1 - 3. Størrelse: 50 x70 innrammet. Bildet er til salgs med ramme. Kontakt May-Irene Aamodt ved kjøp eller for å se andre bilder: mayaims@hotmail.com, tlf: 909 34 799.

May-Irene Aamodt Gullvåg (Hvalstad – f. 1965)

Utdannelse: Kunsthistorie UiB 10–11. Fotografi: Jo Grim Gullvåg 90–93. Nina Reistad 89–90. Kurs: Fatamorgana 04. Tegning: Olav Mosebekk 87–88.

Separatutst.: I utvalg: Aftenposten. Christiansand og Molde kunstforeninger. Blitz. Asker Museum. Norsk Skogbruksmuseum. Det norske teatret.

Kollektivutst.: I utvalg: Kunsthall Oslo. Asker museum. Asker kunstforening. Akershus Festnings 700 års jubileumsutstilling. SOS barnebyer.

Innkjøpt: Div. større bedrifter.

Les mer om Månedens Kunstner

 

SAMLET PROGRAM VÅREN 2018 FOR INNBYGGERTORGENE OG SENIORSENTRENE I ASKER

Her finner du samlet program våren 2018 for innbyggertorgene og seniorsentrene.

Sentrene er en sosial møteplass i nærmiljøet og en naturlig arena for aktiviteter som fremmer helse og trivsel. Aktivitetene er i stor grad basert på egeninnsats og frivillighet. Sentrene arrangerer foredrag, kurs, turer, hobbyaktivteter og trening i grupper. Alle sentrene har kafeteria og noen har også servering av middag.  Det koster ikke noe å besøke seniorsentrene, men for enkelte aktiviteter er det en egenandel.

Velkommen!

 

 

NYE ASKER KOMMUNE - ASKER 2020

Her kan du lese informasjon om den nye storkommunen:

«ASKER 2020» er et informasjonsmagasin fra Hurum, Røyken og Asker kommuner. Utgitt to ganger i 2017 (juni og oktober) og neste utgivelse er mars 2018. Magasinet distribueres til alle innbyggerne i Hurum, Røyken og Asker. Magasinet kan også leses på Internett:

https://www.asker.kommune.no/nye-asker-kommune/asker2020/

FRIVILLIGE HJELP - ET SAMARBEID MELLOM PERSONALET OG BRUKERNE

Holmen seniorsenteret er avhengig av frivillig innsats for å holde senteret åpen med det tilbudet som er i dag.

Det jobbes med å finne riktige oppgaver som passer til den enkelte frivillige med utgangspunkt i interesser og ressurser.

Hvis du har litt tid du kan dele med oss (alt fra ½ time til halv/hel dag), ta kontakt med Anne-Grethe Hvesser eller Gro Kristoffersen. Les mer om "Frivillige hjelpere"

VELKOMMEN PÅ ALLSANG

Fredager kl. 12.00!

På fredager samler vi til felles hygge og sosialt samvær med allsang - og ikke minst det sosiale over en kopp kaffe! Velg en sang fra vårt sanghefte - Anne-Grethe akkompagnerer på piano - og de som vil kan ta seg en svingom . . .

Det aller viktigste med allsangen er å være sammen og ha det trivelig!

Velkommen!

TORSDAGER KL. 15:30 - 17:00 - HOLMEN SENIORDANS

Hver torsdag kl. 15.30-17.00 samles seniordansere i kantinen til glede, mosjon og latter - og det er plass til flere. Du trenger ingen partner og vi ønsker oss gjerne flere menn!

Holmen Seniordans ledes av Jorunn Bakken.

GODT FOR HJERNE, HJERTE, HELSE OG HUMØR!

Bildet er fra onsdagsbridge 8. feb. 2017.

BRIDGE PÅ HOLMEN SENIORSENTER

Ønsdag kl.10.00 – 12.00          Oppfrisking

Du kan stille uten makker og forplikter deg ikke til å møte hver gang.

Fredag kl. 11.00 - ca 15.00    Øvet

Dette er muligheten for deg som ønsker å spille turnering.

Du kan stille uten maker.

Bridgen ledes av Petter Berg. 

85+ ANNENHVER MANDAG KL. 12.00 – 13.30

Vi ønsker å invitere deg som blir 85 år eller mer i 2018 spesielt til oss. Vi har hatt tilbudet en stund og det er en koselig gruppe som møtes her annenhver mandag, men vi ønsker at gruppen skal bli større. Vi holder av et hyggelig rom til dere, dekker kaffebordet og serverer noe å bite i mens dere kan la praten gå fritt.

Annenhver mandag kl. 12:00 - 13:30

Det blir en egenbetaling på kr. 15,- pr. gang

Hvis du har behov for transport så gi beskjed til oss, helst fredagen før møtet, så skal vi se hva vi kan ordne. Ring til oss på tlf. 66 76 81 80.

Velkommen!

Vennlig hilsen, Gro Kristoffersen
Daglig ansvarlig ved Holmen seniorsenter

TRIM - HJERTE/STYRKE

Torsdager kl. 9:30 - 10:30

Hver torsdag trimmer gruppen til musikk med øvelser både for kondisjon, koordinasjon, mage/rytt og uttøyning til slutt. Øvelsene kan tilpasses ulike funksjonsnivå.

Bli med og prøv en gang! Ingen påmelding! Pass på å ha løst og ledig tøy, samt gode sko! Ta gjerne med en sitteplate eller et liggeunderlag. Dessverre har vi ikke dusj i garderoben.

For full oversikt over grupper, aktiviteter og kurs, klikk på "Faste aktiviteter". Informasjon om grupper og kurs finnes også i informasjonspermen på senteret. 

INTERNETTKAFÉ PÅ HOLMEN SENIORSENTER

På datarommet står 2 datamaskiner til disposisjon! Her har du mulighet til å surfe, sende e-post og delta i sosial medier! Skal du benytte Internett koster det kr. 15,- per gang. Bruk av maskinen ellers er gratis. Instruks henger på veggen.

Utskrift: Begge maskinene er tilkoblet skriveren. Det koster kr 2,- per utsksrift i sort/hvitt og kr. 4,- for fargekopier. Dette er tildekningen av utgifter til papir og laser-patroner.

Data veiledning: Ta en titt i den hvite informasjons-permen på hylla ved inngangen for infomarjon om ulike tilbud på seniorsenteret.

Datarommet kan være opptatt i begrensede tidsrom til kurs, samtaler etc. men er åpent for brukere store deler av dagen.

Foto: En av våre erfarne brukere Whow

BESØKSTJENESTER I ASKER

Det finnes situasjoner i livet da det er godt å vite at det finnes et menneske som bryr seg om en – og som man kan snakke med.

Du og den du besøker kan gå en tur, spise sammen, gå i butikken eller være sammen om andre sosiale aktiviteter.

Som besøker kan du være ung eller eldre – alder og utdanning har mindre betydning. Det viktigste er at du har tid og kan gi kontakt og fellesskap til en som trenger det. Som frivillig besøker er du ikke alene. Du får tilbud om kurs og jevnlige samtaler og inviteres til felles samlinger hvor aktuelle tema diskuteres og erfaringer deles.

Les mer om "Besøkstjenesten". Her finner du kontaktpersoner i besøkstjenesten som du kan kontakte om du ønsker besøk – eller om du kan tenke deg å bli besøksvenn!

OM BRUKERRÅDETS HJEMMESIDE FOR HOMEN SENIORSENTER

Det er tillatt å surfe på hjemmesiden og kopiere utvalgte deler ved å skrive ut eller sende til andre, men kun med informasjonsformål, og under forutsetning at kilden oppgis slik at en leser lettest mulig kan oppsøke kilden der den aktuelle delen befinner seg i kilden, for eksempel i form av en lenke.

Det er ikke tillatt å redigere eller kopiere inn i et annet dokument eller annen publikasjon, verken i elektronisk format eller som papirkopi, eller legges inn på annen hjemmeside eller via lenke til vår nettside uten at det er innhentet godkjennelse fra Brukerrådet. Bilder kan kopieres fra vår nettside dersom opphaver er opplyst og skriftlige samtykke foreligger. 

 mary.hustad@kht.no

Opprettet 28.11.2008