Holmen seniorsenter

VELKOMMEN TIL BRUKERRÅDETS HJEMMESIDE

FOR HOLMEN SENIORSENTER

Besøksadresse: Holmensenteret 4. etg.
Vogellund 6, 1394 Nesbru
Tlf. 66 76 81 80
Daglig ansvarlig: Gro Kristoffersen
Brukerrådsleder: Margit Nyhus tlf. 4120 44 67
margit.nyhus@getmail.no

Åpningstider
Mandag - fredag kl. 10.00 - 15:30
Kaferteria kl. 10.00 - 15.00

 ASKER 2020-magasinet

ASKER 2020 er et informasjonsmagasin fra Hurum, Røyken og Asker kommuner.

Magasinet kommer ut tre ganger i 2019 og distribueres til alle innbyggerne i Hurum, Røyken og Asker. ASKER 2020 er utgitt som en del av arbeidet med å bygge ny kommune.

Klikk på linken nedenfor for å åpne ASKER 2020 som PDF:

https://www.asker.kommune.no/globalassets/nye-asker-kommune/asker2020/2019/no2juni/asker2020_pdf.pdf

google59cb0391e6d2b45b.html