H O L M E N E L D R E

VELKOMMEN TIL BRUKERRÅDETS HJEMMESIDE

FOR HOLMEN SENIORSENTER

Besøksadresse: Holmensenteret 4. etg.
Vogellund 6, 1394 Nesbru
Tlf. 66 76 81 80
Daglig ansvarlig: Gro Kristoffersen
gro.kristoffersen@asker.kommune.no

Brukerrådsleder: Margit Nyhus tlf. 416 81 182
margit.hyhus@getmail.com

 Åpningstider: 

Mandag - fredag kl. 10.00 - 15:30
Kaferteria kl. 10.00 - 15.00

Billedgalleri finnes i meny til venstre. Klikk på pilen for å åpne billedmappene. God fornøyelse!
Bildet er fra 11.12.2012 Lucia med Hvalgård barnehage.

TORSDAG 13. DESEMBER KL. 10:45: LUCIA

Landøya barnehage kommer for å synge og gå Lucia for oss. 

NYE ASKER KOMMUNE - ASKER 2020

Her kan du lese informasjon om den nye storkommunen:

«ASKER 2020» er et informasjonsmagasin som kommer ut fire ganger i 2018 og distribueres til alle innbyggerne i Hurum, Røyken og Asker. ASKER 2020 er utgitt som en del av arbeidet med å bygge ny kommune. Magasinet kan også leses på Internett.

Magasinet ASKER 2020 kommer ut fire ganger i 2018:

  • 12. april / 20. juni / 10. oktober / 5. desember

 

MÅNEDEMS KUNSTNER I DESEMBER 2018 ER KJELL ØYSTEIN HAUKELAND

Kjell Haukeland (f. 14.04.1948) er bosatt på Nedre Bleiker og er medlem av Asker Maleklubb. Haukeland gjennomfører kurs i akrylmaling i samarbeid med Fagerike i Asker.

Månedens bilde er et sjømotiv: Akryl på lerret (100x100 cm). Pris: kr. 6000,-

Tegning og maling har alltid vært Haukelands hobby. De siste årene har han bevisst utdannet seg innen faget. Læremestre har primært vært kunstnerne Bjørn Engkrog i Oslo og Unni Haldorsen i Asker. Sin første utstilling hadde han i regi av Asker Malerklubb på Asker Museum i 2014. Siden er det blitt flere utstillinger i Asker, to i Vaksdal, en på Moi og en i Flekkefjord. Både i 2016 og 2017 har han hatt utstillinger på Galleri NaKuHel, og flere av hans bilder med lokale motiver er innkjøpt for å smykke veggene i den nye Verkstedbygningen på Sem. Høsten 2018 stilte Haukeland ut på Salgsutstilling Heggedal Hovedgård og Lions Høstutstilling «Se Norges kunstnerdal» i Asker.

Haukeland maler for det meste figurative kunst. Han maler i akryl på lerret og liker motiver som fremmer vår identitet og som skaper glade. Opprinnelig begynte kunstneren med akvarellmaling, noe akrylmalingen preges av. Det er spesielt paletten og de grove penselstrøkene som påkaller interesse. Penselstrøkene legges fort og kan dermed fange opp nyanser som ellers uteblir.

Ved kjøp eller for å se andre bilder, kontakt Kjell Haukeland: kjehauke@gmail.com, Mobil 452 08 366.

LES MER OM MÅNEDENS KUNSTNER UTSTILLING PÅ HOLMEN SENIORSENTER

ASKER-posten er et samlet program for alle seniorsentrene og for Innbyggertorget i Heggedal Asker-posten distribueres til alle innbyggere og bedrifter i Asker. Magasinet kan også leses på Internett.

ASKER-posten kommer ut tre ganger i 2018:

  • 10. jan / 9. mai / 27-31.1 august

VELKOMMEN PÅ ALLSANG

Fredager kl. 12.00!

På fredager samler vi til felles hygge og sosialt samvær med allsang - og ikke minst det sosiale over en kopp kaffe! Velg en sang fra vårt sanghefte - Anne-Grethe akkompagnerer på piano - og de som vil kan ta seg en svingom . . .

Det aller viktigste med allsangen er å være sammen og ha det trivelig!

Velkommen!

FRIVILLIGE HJELP - ET SAMARBEID MELLOM PERSONALET OG BRUKERNE

Holmen seniorsenteret er avhengig av frivillig innsats for å holde senteret åpen med det tilbudet som er i dag.

Det jobbes med å finne riktige oppgaver som passer til den enkelte frivillige med utgangspunkt i interesser og ressurser.

Hvis du har litt tid du kan dele med oss (alt fra ½ time til halv/hel dag), ta kontakt med Anne-Grethe Hvesser eller Gro Kristoffersen. Les mer om "Frivillige hjelpere"

TORSDAGER KL. 15:30 - 17:00 - HOLMEN SENIORDANS

Hver torsdag kl. 15.30-17.00 samles seniordansere i kantinen til glede, mosjon og latter - og det er plass til flere. Du trenger ingen partner og vi ønsker oss gjerne flere menn!

Holmen Seniordans ledes av Jorunn Bakken.

GODT FOR HJERNE, HJERTE, HELSE OG HUMØR!

Bildet er fra onsdagsbridge 8. feb. 2017.

BRIDGE PÅ HOLMEN SENIORSENTER

Ønsdag kl.10.00 – 12.00          Oppfrisking

Du kan stille uten makker og forplikter deg ikke til å møte hver gang.

Fredag kl. 11.00 - ca 15.00    Øvet

Dette er muligheten for deg som ønsker å spille turnering.

Du kan stille uten maker.

Bridgen ledes av Petter Berg. 

85+ ANNENHVER MANDAG KL. 12.00 – 13.30

Vi ønsker å invitere deg som blir 85 år eller mer i 2018 spesielt til oss. Vi har hatt tilbudet en stund og det er en koselig gruppe som møtes her annenhver mandag, men vi ønsker at gruppen skal bli større. Vi holder av et hyggelig rom til dere, dekker kaffebordet og serverer noe å bite i mens dere kan la praten gå fritt.

Annenhver mandag kl. 12:00 - 13:30

Det blir en egenbetaling på kr. 15,- pr. gang

Hvis du har behov for transport så gi beskjed til oss, helst fredagen før møtet, så skal vi se hva vi kan ordne. Ring til oss på tlf. 66 76 81 80.

Velkommen!

Vennlig hilsen, Gro Kristoffersen
Daglig ansvarlig ved Holmen seniorsenter

TRIM - HJERTE/STYRKE

Torsdager kl. 9:30 - 10:30

Hver torsdag trimmer gruppen til musikk med øvelser både for kondisjon, koordinasjon, mage/rytt og uttøyning til slutt. Øvelsene kan tilpasses ulike funksjonsnivå.

Bli med og prøv en gang! Ingen påmelding! Pass på å ha løst og ledig tøy, samt gode sko! Ta gjerne med en sitteplate eller et liggeunderlag. Dessverre har vi ikke dusj i garderoben.

For full oversikt over grupper, aktiviteter og kurs, klikk på "Faste aktiviteter". Informasjon om grupper og kurs finnes også i informasjonspermen på senteret. 

INTERNETTKAFÉ PÅ HOLMEN SENIORSENTER

På datarommet står 2 datamaskiner til disposisjon! Her har du mulighet til å surfe, sende e-post og delta i sosial medier! Skal du benytte Internett koster det kr. 15,- per gang. Bruk av maskinen ellers er gratis. Instruks henger på veggen.

Utskrift: Begge maskinene er tilkoblet skriveren. Det koster kr 2,- per utsksrift i sort/hvitt og kr. 4,- for fargekopier. Dette er tildekningen av utgifter til papir og laser-patroner.

Data veiledning: Ta en titt i den hvite informasjons-permen på hylla ved inngangen for infomarjon om ulike tilbud på seniorsenteret.

Datarommet kan være opptatt i begrensede tidsrom til kurs, samtaler etc. men er åpent for brukere store deler av dagen.

Foto: En av våre erfarne brukere Whow

BESØKSTJENESTER I ASKER

Det finnes situasjoner i livet da det er godt å vite at det finnes et menneske som bryr seg om en – og som man kan snakke med.

Du og den du besøker kan gå en tur, spise sammen, gå i butikken eller være sammen om andre sosiale aktiviteter.

Som besøker kan du være ung eller eldre – alder og utdanning har mindre betydning. Det viktigste er at du har tid og kan gi kontakt og fellesskap til en som trenger det. Som frivillig besøker er du ikke alene. Du får tilbud om kurs og jevnlige samtaler og inviteres til felles samlinger hvor aktuelle tema diskuteres og erfaringer deles.

Les mer om "Besøkstjenesten". Her finner du kontaktpersoner i besøkstjenesten som du kan kontakte om du ønsker besøk – eller om du kan tenke deg å bli besøksvenn!

OM BRUKERRÅDETS HJEMMESIDE FOR HOMEN SENIORSENTER

Det er tillatt å surfe på hjemmesiden og kopiere utvalgte deler ved å skrive ut eller sende til andre, men kun med informasjonsformål, og under forutsetning at kilden oppgis slik at en leser lettest mulig kan oppsøke kilden der den aktuelle delen befinner seg i kilden, for eksempel i form av en lenke.

Det er ikke tillatt å redigere eller kopiere inn i et annet dokument eller annen publikasjon, verken i elektronisk format eller som papirkopi, eller legges inn på annen hjemmeside eller via lenke til vår nettside uten at det er innhentet godkjennelse fra Brukerrådet. Bilder kan kopieres fra vår nettside dersom opphaver er opplyst og skriftlige samtykke foreligger. 

 mary.hustad@kht.no

Opprettet 28.11.2008