Årsmelding 22. september 2021 - 16. februar 2022

Årsmelding for Brukerrådet for seniorer

ved Holmen Innbyggertorg

22. september 2021 - 16. februar 2022

På forrige (utsatte) årsmøte i september ble navnet vårt endret som følge av at senteret er blitt innbyggertorg.

Målsettingen vår er som før:

  • stimulere seniorer til en aktiv tilværelse, og til å delta i fellesskap.
  • medvirke til at brukerne får mulighet til å anvende sine kunnskaper og ressurser.

Brukerrådets oppgaver, er som tidligere:

  • være et samarbeidsorgan overfor kommunens hussjef og senioransvarlige, for å formidle seniorenes behov, interesser og synspunkter.
  • være ansvarlig for årets foredragsprogram.
  • sørge for økonomi som kan dekke foredragene.

Brukerrådets styre har i denne perioden bestått av:

Margit Nyhus - Leder
Jan Tønseth - Nestleder
Jorun Elton Tannæs - Kasserer
Eva Førde - Sekretær
Lars Erik Furu - Styremedlem
Marit Skjelbreidalen - Styremedlem
Randi Brelin Furu - Varamedlem

Revisor - Tina Pedersen

Hjemmeside/Facebook - Mary Hustad

Programkomite: Jan Tønseth, Lars Erik Furu, Eldfrid Hovden, Gro Kristoffersen

Valgkomite: Anne Joronn Sætre


Styremøter har for stor del foregått via e-post.  Kafeen har stort sett holdt åpent.

Koronasituasjonen begrenset mange aktiviteter. Etter at det ikke kunne holdes noen foredrag i 1. halvår 2021, kunne vi starte opp igjen i september. Da torget nok en gang ble koronastengt i desember, var det bare ett planlagt foredrag som måtte utgå. Da måtte også juleaktivitetene avlyses.

Vi klarte å gjennomføre fredags-allsangen og -lotteriet, inklusive et julelotteri. Julelotteriet ga et meget pent overskudd, takket være fine gevinster fra noen forretninger og med frivillige givere av håndarbeider.

På nyåret kom vi litt sent i gang, da det atter kom restriksjoner, men 19. januar ble det onsdagsforedrag og start på de øvrige aktivitetene.

Vi takker dere brukere/besøkende som så trofast stiller opp om opplegget vårt, og bidrar – gjennom lotteriet og «krukka» – til at inntekter og utgifter er i balanse.

Vi takker også Beate, Anne-Grethe og øvrige personale for hyggelig samarbeide til gjennomføring av alle aktiviteter.

Holmen, 16.februar 2022