Brukerrådet for seniorer ved Holmen innbyggertorg

Brukerrådet for Seniorer ved Holmen Innbyggertorg i Asker

etablert på årsmøte den 16.mars 2022.

Fra venstre:

  • Jorun Tannæs- kasserer
  • Randi Brelin Furu - styremedlem
  • Lars Erik Furu - styremedlem
  • Eva Førde - sekretær
  • Jan Tønseth - nestleder
  • Margit Nyhus - leder

Brukerrådets viktigste oppgaver er å være med å utvikle og sikre et godt tjenestetilbud til brukerne. Rådets medlemmer kan ta opp saker på eget initiativ eller etter anmodning /ønske fra brukerne. 

Valg av brukerråd og valgkomité skjer på brukerrådets allmøte innen utgangen av mars hvert år.  

Brukerrådet velges av og blant seniorer for to år ad gangen. Medlemmene kan gjenvelges en gang. Maksimal funksjonstid er fire år. Halvparten av medlemmene er på valg hvert år.

Brukerrådets oppgaver:  

- formidle brukernes ønsker, behov, interesser og synspunkter for ledelsen
- delta ved planlegging og utforming av aktiviteter
- arbeide for å fange opp udekkede behov hos brukerne
- rekruttere frivillige til praktisk arbeid og til gruppeledere
- arrangere allmøter i samarbeid med ledelsen av innbyggertorget

Brukerrådet tar gjerne imot forslag og innspill. Forslag kan sendes til Margit Nyhus, leder: margit.nyhus@gmail.com.
Tlf. 416 81 182

Klikk på lenken for å lese om årsmøtet 22. september 2021:

 

 

Brukerrådmøte 24. september 2020 i bibliotekets gamle lokaler.

Holmen seniorsenter har et høyt aktivitetsnivå. I samspill med de  forskjellige aktivitetene i det nye Innbyggertorget, driver brukerrådet, som er valgt av våre brukere, virksomheten som tidligere, så godt som er mulig tatt i betraktning de koronarestriksjonene som til enhver tid gjelder.