Personalet ved Holmen innbyggertorg

Etter at vi startet for tre år siden, har gruppen vokst, og...

 

Beate Piene Sandtrøen

Teamkoordinator Holmen innbyggertorg

e-post: holmen.innbyggertorg@asker.kommune.no

Elisa Maria Hanninen
Kjøkkenleder  

 

Inger Risbøl
Kafemedarbeider  

 

Anne-Grethe Hvesser
Miljøarbeider/Senioransvarlig

e-post: anne-grethe.hvesser@asker.kommune.no


Joginder Ditta

Vikar