Brukerrådets hjemmeside for seniorer ved Holmen innbyggertorg

www.holmeneldre.com

© 2008


HOLMEN INNBYGGERTORG

Holmen seniorvenner og Brukerråd

Onsdag 22. september ble det avholdt årsmøte i Holmen Seniorvenner og Brukerråd ved Holmen innbyggertorg. Innbyggertorgets seniorer er glade i senteret sitt og trofaste brukere. Alle sitteplassene i Kafé Spire var fylt opp, innenfor rammen av de gjeldende koronareglene. 

Brukerrådets leder Margit Nyhus ønsket hver og en, og især ordfører Lene Conradi, velkommen og innledet møtet. Hun informerte blant annet om at Anne-Grete Hvessers stilling nå er Senioransvarlig på innbyggertorget.

Første punkt på programmet etter at årsberetningen var lest opp, var endring av navnet. Lars Erik Furus forslag, «Brukerråd for seniorer ved Holmen innbyggertorg i Asker», ble vedtatt mot fem stemmer.

Deretter ble regnskapet presentert og godkjent. Revisor Reidun Foyn roste kasserer Jorun Elton Tannæs' forbilledlige regnskap, og selv ble Reidun takket av som brukerrådets mangeårige revisor, med gode ord og vakre blomster. Tina Pedersen blir ny revisor.

Anne Joronn Sætre var leder av valgkomiteen og hadde etter eget utsagn et enkelt arbeid, da alle i brukerrådets styre som var på valg, var villige til å fortsette. De ble enstemmig gjenvalgt. 

I programkomiteen ønsket Rygdi Gabrielsen å fratre, og tidligere leder på senteret Gro Kristoffersen har sagt seg villig til å gå inn i komiteen.

Etter at årsmøtet formelt var over, var ordet fritt, og mange ønsket å uttale seg om endringer og fargevalg og bruk av lokalene og møblering og fravær av kunstverk og piano og aktivitetsgrupper. Ordføreren lyttet og deltok i samtalene og sa blant annet at 'Deres stemmer er viktige og skal høres', og at vi helt sikkert ville finne løsninger som er tjenlige for alle. Og det vil Brukerrådet arbeide for å få til, i henhold til målsettingen vår: å stimulere eldre til en aktiv tilværelse og til å delta i fellesskap som skaper og opprettholder engasjement og overskudd. 

Takk for hjelpen til denne oppsummeringen. (-:§