Hørselshjelper tilbud

Høselshjelper Bjørg Madsen (tlf. 909 41 311) kommer til senteret første tirsdag i måned kl. 12.00 - 13.00. 

Vi selger batterier til høreapparat alle dager (man-fre).

Hørselshjelper

Resumé fra undervisning ved Holmen seniorsenter 29. oktober 2014 sammen med kommune-ergoterapeut hørselsansvarlig Eva Adolfsen.

Hørselstap

 • Forekomst av sansetap øker med alderen.
 • 60år - 79år har 60% redusert hørsel.
 • 91% av nordmenn over 80år har redusert hørsel (fra Folkehelseinstituttet og HLF).

- Hørselshemmede kompenserer for hørselstap med synet - og omvendt.
- Hvorfor hører vi: Orientering - fare
- Kommunikasjon: Gi - motta - utveksle signaler av forskjellig art.

- Avgjørende for mennesker å ha samvær med andre mennesker.
- Kommunikasjon er bro mellom mennesker.
- Nedsatt hørsel og syn er ofte en normal overgang ved aldring.

 Årsak til hørselstap:

 • Arv (ca 50% av tilfellene)
 • Infeksjon før barnet er født (rebulla)
 • Fødselsskader
 • Infeksjoner(hjernehinnebetennelse,ørebetennelse,meslinger)
 • Medisiner (130 forskjellige er beskrevet)
 • Skade på hjernen el. øret (støy, fall, slag)
 • Sykdom (svulster i hjernen)
 • Ukjente årsaker (muligens arv eller uoppdaget infeksjon)
  Eller: PRESBYACUSIS = aldersrelatert hørselstap.

Ved hørselstap reduseres evne til å oppfatte konsonantene. Det er de som har størst betydning for taleoppfattelse. Det svekkes v aldersbetinget hørselstap og støy/skade.

Det er viktig å bruke høreapparat ved hørselstap. Hjernen, hørselssenteret trenger stimuli av lyd - ellers dovner/glemmer hjernen lyder vi har hørt før. Et godt hjelpemiddel er også en samtaleforsterker der det er problem med å bruke høreapparat.

• Ved hørselstap har vi vansker med å oppfatte lydinntrykk/retning hvor lyden kommer fra.
• Vanskelig å oppfatte tale, hva som sies.
• Vanskelig å delta i samtaler i grupper.
• Kommunikasjon og sosial deltagelse påvirkes.
• Tilpasning krever anstrengelser og ekstra krefter.
• Konsekvens kan bli isolasjon og depresjon.

Et tankekors!

       - Jeg er hørende når jeg hører musikk alene på rommet!

       - Jeg er tunghørt når jeg sitter i et stille rom og snakker med en el. to.

        - Jeg er døv når det er bakgrunnsstøy eller flere enn tre tilstede.

HLF Asker v/ Brit Mari Edv. Sande, Likeperson for høreapparatbrukere og tinnitusplagede.