Fransk konversasjon

Fransk konversasjon på onsdag (26.08.2015)

Mandag kl. 10.45 - 11.45 ved Siri Gamborg

Onsdag kl. 11.00 - 12.00 ved Giselle Skogseide