Fransk konversasjon

Fransk konversasjon 30. september 2020.

Vi har to franskgrupper på Holmen innbyggertorg. 

Av hensyn til koronasituasjonen er begge grupper dessverre foreløpig fulltegnet

  • Mandag kl. 11.00 - 12.00 
  • Onsdag kl. 11.00 - 12.00 
Fransk konversasjon onsdag 26. august 2015.