Fransk konversasjon

Fransk konversasjon på onsdag (26.08.2015)

Vi har to franskgrupper på Holmen innbyggertort:

 

Mandag kl. 11.00 - 12.00 (fultegnet)

Onsdag kl. 11.00 - 12.00 (fulltegnet)