FRIVILLIGFEST 27. SEPTEMBER 2016

Fest for frivillige 27. september 2016

Personalet på Holmen seniorsenter har også denne høsten arrangert fest for de ca. 50 frivillige på Holmen seniorsenter. – Pent dekkede bord – deilig mat og drikke – hjemmebakte kaker til kaffen – sang og dans – musikk ved Holmen seniorband – roser og gode ord til de frivillige – varm takk til dem som arrangerte festen.

En kveld som skapte glede hos alle som var med.

Skrevet av Eldfrid Hovden.