TILBUD VED HOLMEN SENIORSENTER

FOTTERAPEUT
Gry V. Haraldsson. Timebestilling tlf. 66 76 81 82.

INFORMASJON, RÅDGIVNING, VEILEDNING
Ellen Berner, Spesialsykepleier Forebyggende team, kommer til seniorsenteret kl. 11.00 - 12.00 på følgende onsdager: 9/1, 6/2, 6/3, 3/4, 8/5 og 29/5.

HØRSELSHJELPER
Bjørg Madsen (mobile 909 41 311) kommer til seniorsenteret første tirsdag i måned kl. 12.00 - 13.00. Vi  selger batterier til høreapparat alle dager (mandag-fredag).

STYRKE/BALANSETRENING
Asker kommune: Gruppetilbud gjennom fysioterapitjenesten. Et tilbud til hjemmeboende eldre med balanseproblemer og ustøhet. Treningen foregår i grupper på 10-12 personer, ledet av fysioterapeut. 
Rekvisisjon til transport kan benyttes. For informasjon og påmelding kontakt fysioterapitjenesten (mandag, onsdag og fredag kl. 09-12). Tlf. 911 67 144
Mail: postmottak.fysioterapi.voksne@asker.kommune.no.

I forbindelse med styrke og balansekurset har Holmen seniorsenter tilbud om egentrening hver torsdag kl. 11:00 – 12:00. 

INTERNETTKAFÉ: Datarommet er åpent for brukere store deler av dagen.,

BIBLIOTEK: Bøker/Filmer kan lånes på senteret. Vi har også bøker med stor tekst.

MÅNEDENS KUNSTNER UTSTILLING: Hver måned vil en ny kunstner vise et bilde.

BRUKERRÅD
Leder: Margit Nyhus
E-post: margit.nyhus@getmail.com
Mobile: 416 81 182 

Brukerrådets nettside: www.holmeneldre.com 
Brukerrådets facebook-sidehttps://www.facebook.com/holmeneldre/
 
Som bruker av Holmen seniorsenter kan du sende din kommentar/  innspill/ønsker til Brukerrådet ved å skrive en beskjed i "Postkassen" eller i "Gjesteboken" som fines nederst i menyen til venstre.  Du kan også sette inn et bilde med hilsenen!