TILBUD VED HOLMEN INNBYGGERTORG

FOTTERAPEUT
Gry V. Haraldsson. Timebestilling tlf. 66 76 81 82.

HØRSELSHJELPER
Bjørg Madsen (mobile 909 41 311) kommer til seniorsenteret første tirsdag i måned kl. 12.00 - 13.00. Første gang 6. august. Vi  selger batterier til høreapparat alle dager (mandag-fredag).
Hørselstest ved hørselshjelper Inger Berg tirsdag 5. mai kl. 12:00. 

INTERNETTKAFÉ: Datarommet er åpent for brukere store deler av dagen.,

BIBLIOTEK: Bøker/Filmer kan lånes på senteret. Vi har også bøker med stor tekst.

MÅNEDENS KUNSTNER UTSTILLING: Hver måned vil en ny kunstner vise et bilde.

BRUKERRÅD
Leder: Margit Nyhus
e-post. margit.nyhus@getmail.com
Mobil: 416 81 182
Brukerrådets hjemmeside: www.holmeneldre.com

Facebook: @Holmen innbyggertorg venner

Kommunens nettsted med link til program:

https://www.asker.kommune.no/kultur-idrett-og-fritid/innbyggertorg/holmen-innbyggertorg/