Trim enkel

Mandager kl. 11:00 - 12:20

Enkel trim til musikk. Sittende, stående og gående.

Øvelsene kan tilpasses ulilke funksjonsnivå.

Passer for alle, også de som har gangproblemer eller føler at de ikke er så spreke.

Bli med!

Ingen påmelding.