Internettkafé

Hver dag (Datarommet kan være opptatt i begrensede tidsrom til kurs, samtaler etc.).

På datarommet står 2 datamaskiner klar til bruk. Her er internett-tilkobling og verden ligger åpen for deg!

Selvinstruerende CD utarbeidet av voksenopplæringsinstitutt VOX finnes til hver PC. Den tar for seg grunnleggende opplæring i oppstart av PC, tastatur, musebruk, tekstbehandling, internett etc. 

Prøv den!