"Er det noen der?" En Kabaret med Holmen teatergruppe

Holmen teatergruppe hadde sin spede begynnelse høsten 2010. Vi arbeider ukentlig med teaterøvelser, og oppdager slik oss selv og hverandre. En stor takk til Den Kulturelle Spaserstokken Asker, for å ha satt dette i gang: Tore-Dag og Berit Fladvad, Kristoffer og Ingeborg Gythfeldt, Ragnhild Høyer, Johan Karlsen, Marit Kolstad, Sidsel Korsvoll, Ragnhild Kvalsvik, Marie Borge Refsum, og Marit Skjelbreidalen.

Piano: Lars Erik Furu.
Instruktør og manus: Gro Dybvik.

Fotos: Mary Hustad