Kino

"Vi tenner våre lykter" & "Winter Wonderland".

Seniorband spiller Julemusikk på Holmen seniorsenter 5. desember 2012.  Vi takker
Bjørn Petersen av Gemini Records AS for videoopptaket. Fra venstre Mary Hustad, Bjørn Petersen (gjestmusiker), Diana Ekeberg, Anne-Grethe Hvesser, Terje Stenmark (leder for gruppen) og Reidunn Lund.