"Savannabridge" litografi av Øivind Jorfald

Bridge 1

Ønsdag kl.10.00 – 12.00


Du kan stille uten makker og forplikter deg ikke til å møte hver gang.

Bridge 2

Fredag kl. 11 – ca. 15.00


 

Dette er muligheten for deg som ønsker å spille turnering.

Du kan stille uten makker.

Bridge ledes av Petter Berg.

Det er "aktivitetsbetaling" for deltagelse i denne gruppen.

Innføringskurs i bridge for Askers pensjonister

Dette kurs arrangeres fordi vi som pensjonister lever lenger og bedre enn noensinne! Noen av årsakene til dette er at vi bruker hjernen lenger og har et sosialt liv som holder oss mer aktive enn tidligere pensjonister. Å spille bridge er slik sett en aktivitet som dekker disse behov hos mange pensjonister.

Seniorsenterets bridgetilbud for nybegynnere og litt øvete ridespillere har gjort det mulig for mange av Askers pensjonister å spille bridge to eller flere dager i uken!

Å lære "pensjonistbridge" er en aktivitet som mange pensjonister ønsker å starte med. En aktivitet som gir trening av de grå hjerneceller og sosiale omgang med andre pensjonister i mange år.

Kurset arrangeres på Holmen seniorsenter med oppstart tirsdag 21. februar kl. 10.00 - 12:00 (4 ggr.). Målet er å sette ferske og eldre pensjonister i stand til å komme i gang med bridge.

Ta kontakt med ditt senter for påmelding.