Besøkstjenesten

Det finnes situasjoner i livet da det er godt å vite at det finnes et menneske som bryr seg om en – og som man kan snakke med.

Du og den du besøker kan gå en tur, spise sammen, gå i butikken eller være sammen om andre sosiale aktiviteter.

Som besøker kan du være ung eller eldre – alder og utdanning har mindre betydning. Det viktigste er at du har tid og kan gi kontakt og fellesskap til en som trenger det. Som frivillig besøker er du ikke alene. Du får tilbud om kurs og jevnlige samtaler og inviteres til felles samlinger hvor aktuelle tema diskuteres og erfaringer deles.

Et menneske kan utgjøre en viktig forskjell for andre.

Her finner du kontaktpersoner i besøkstjenesten. Ta kontakt om du ønsker besøk – eller om du kan tenke deg å bli besøksvenn!

Anne-Grethe Aamodt
Diakon i Holmen menighet
Tlf. 66 85 50 30 / 66 85 50 30
Mob 997 13 572 
anne.grete.aamodt@asker.kirken.no

Jarle Klungrehaug
Diakon i Østenstad menighet
Tlf. 66 79 99 60
Mob. 913 68 803
jarle.klungerhaug@diakonforbundet.no 

Asker Røde Kors Besøkstjeneste
Tlf. 907 19 375
besokstjenesten@askerrodekors.no 

Asker frivillighetssentral
Tlf. 911 83 450
tone.jakobsen@asker.kommune.no

Kontoret, Frelsearmeen i Asker
Tlf. 66 76 49 80

Frivillighetskoordinator i Asker Kommune
Tlf. 488 93 418
heidithommessen@asker.kommune.no