HOLMENELDRE

Alle aktiviteter på Holmen innbyggertorg er avlyst i følge Asker kommunes lokale smitteverntiltak for å begrense sosial kontakt. Dette er innstramminger som kommer i tillegg til de nasjonale. 

Innbyggertorget er fortsatt åpne, men uten aktiviteter og med strenge rutiner for smittevern. 

Vi vet at aktivitet og fellesskap er viktig og vi vil gjerne bistå så godt vi kan i å finne digitale og andre måter å gjennomføre aktiviteten, uten fysiske møter. Ta vare på dere selv og de rundt dere. (-:§

Vi minner om at de generelle smittevernrådene fra Folkehelseinstituttet:

  • Hold én meters avstand
  • Vask eller desinfiser hendene ofte
  • Hold deg hjemme om du ikke er frisk

Herfinner du oppdatert informasjon om koronasituasjon i Asker:
https://www.asker.kommune.no/korona

"En åpen møteplass og kulturarena for alle innbyggerne på tvers av kulturer og generasjoner." Velkommen!

VELKOMMEN TIL BRUKERRÅDETS HJEMMESIDE

FOR HOLMEN INNBYGGERTORG

Besøksadresse: Holmensenteret 4. etg.
Vogellund 6, 1394 Nesbru
Tlf. 66 76 81 80
Team leder: Gro Kristoffersen
epost: gro.kristoffersen@asker.kommune.no

Brukerrådsleder: Margit Nyhus tlf. 4120 44 67
margit.nyhus@getmail.no

Åpningstider
Mandag - fredag kl. 10.00 - 15:30
Kaferteria kl. 10.00 - 15.00

 
Foto: Synnøve Marie Osmundsen

Fredag 20. november 2020, kl. 14:00

Et minimalisert, men vellykket samling på Holmen innbyggertorg, for å takke Gro.

Etter 16 år som leder av Holmen seniorsenter, skal Gro slutte og bli pensjonist. På grunn av koronavirus kunne det ikke arrangeres noen stor takkefest.  Det var lenge usikkert om en samling kunne finne sted, men i samarbeide med avdelingsleder, Synnøve Osmundsen og brukerrådet, ble det en hyggelig ettermiddagsstund med Gro. 

Klikk på link for å lese mer og se bilder: Markering for Gro

 

Et glimt fra Allsang fredag 6. november, ledet av Anne-Grethe.🎵 Antall besøkende i kafeen var begrenset til max 20 personer samtidig.

Månedens kunstner november 2020 er May Brit Nordstrøm

May Brit Nordstrøm: Født 1949 i Straumen på Andørja. Bosatt i Asker fra 1975. 
Medlem ABK. 

Månedens bilder heter «Uten tittel I og II» er malt i akryl på lerret (40 x 40 cm.) Bildene er til salgs.

"Mitt kunstneriske uttrykk har vært ekspressivt, symbolsk og intuitivt med figurative og nonfigurative uttrykk innen akryl, og er klassisk figurativ innen olje."

Utdanning fra HIO med Masteroppgave «Symbol i bilde- Den hvite duen», Asker kunstskole, elev av Bjørn Carlsen, Omar Andreen og Jan V. Sæther (figurativ oljemaling).

Flere separat- og gruppeutstillinger fra 1985-2019. Juryerte utstillinger 1996 og 2002. . Innkjøpt Buskerud fylkeskommune og Bærum kommune 2002. Utsmykning Vardåsen menighet 2003, Statens vegvesen Akershus 2001, Dikemark sykehus adv. Vardåsen, Asker 1984.

Kommende utstilling: Høstutstilling ABK medlemmer 14/15 og 21/22 november, Dikemark.

LES MER OM MÅNEDENS KUNSTNER UTSTILLING HER

 

Brukerrådmøte 24. september i bibliotekets gamle og romselige lokaler

Brukerrådets viktigste oppgaver har alltid vært å utvikle og sikre et godt tjenestetilbud til brukerne. Holmen seniorsenter har et høyt aktivitetsnivå og er et forbilde for andre seniorsenter i kommunen. I samspill av forskjellige aktiviteter i det nye Innbyggertorget, driver brukerrådet, som er valgt av våre brukere, vårt virksomheten som tidligere, så godt som er mulig tatt i betraktning Korona restriksjoner. 

Trim – hjerte/styrke kl. 09:30 – 10:30 på mandager og torsdager.

Vi har begynt med utetrim når våret tillater det! Her er øvelser både for kondisjon, koordinasjon, styrke og uttøyning til slutt. Lederen er Margit Nyhus. Velkommen!

 

Allsang - Fredager kl. 12:00 - 12:45

Da samler vi til felles hygge og sosialt samvær med allsang - og ikke minst det sosiale over en kopp kaffe! Velg en sang fra vårt sanghefte - Anne-Grethe akkompagnerer på piano.

Det aller viktigste med allsangen er å være sammen og ha det trivelig!

Velkommen!

 

Frivillige hjelp - et samarbeid mellom personalet og brukerne

Holmen innbyggertorget er avhengig av frivillig innsats for å beholde det tilbudet som er i dag.

Det jobbes med å finne riktige oppgaver som passer til den enkelte frivillige med utgangspunkt i interesser og ressurser.

Hvis du har litt tid du kan dele med oss (alt fra ½ time til halv/hel dag), ta kontakt med Anne-Grethe Hvesser eller Gro Kristoffersen. Les mer om "Frivillige hjelpere"

 
En av våre erfarne brukere

Internettkafé på Holmen innbyggertorg

På datarommet står 2 datamaskiner til disposisjon! Her har du mulighet til å surfe, sende e-post og delta i sosial medier! Skal du benytte Internett koster det kr. 15,- per gang. Bruk av maskinen ellers er gratis. Instruks henger på veggen.

Utskrift: Begge maskinene er tilkoblet skriveren. Det koster kr 2,- per utsksrift i sort/hvitt og kr. 4,- for fargekopier. Dette er tildekningen av utgifter til papir og laser-patroner.

Data veiledning: Ta en titt i den hvite informasjons-permen på hylla ved inngangen for infomarjon om ulike tilbud på seniorsenteret.

Datarommet kan være opptatt i begrensede tidsrom til kurs, samtaler etc. men er åpent for brukere store deler av dagen.

 

Om Brukerrådets hjemmeside for Holmen innbyggertorg:

Det er tillatt å surfe på hjemmesiden og kopiere utvalgte deler ved å skrive ut eller sende til andre, men kun med informasjonsformål, og under forutsetning at kilden oppgis slik at en leser lettest mulig kan oppsøke kilden der den aktuelle delen befinner seg i kilden, for eksempel i form av en lenke.

Det er ikke tillatt å redigere eller kopiere inn i et annet dokument eller annen publikasjon, verken i elektronisk format eller som papirkopi, eller legges inn på annen hjemmeside eller via lenke til vår nettside uten at det er innhentet godkjennelse fra Brukerrådet. Bilder kan kopieres fra vår nettside dersom opphaver er opplyst og skriftlige samtykke foreligger. Anmodning om tillatelse skal sendes til følgende e-post adresse: mail@holmeneldre.com

Alle sider på dette nettstedet har sin egen URL-kobling som kan deles på Facebook.🙂

© Copyright 28.11.2008.