FOREDRAG & ARRANGEMENTER VÅREN 2018

Brukerrådet er opptatt av at det skal være innholdsrike og aktuelle foredrag hver onsdag. Vi tar ikke inngangspenger, men tar gjerne imot en skjerv i krukka for å dekke honorerer. Velkommen!

Ons 10. jan.

Kl. 12:30

Nyttårstreff med presentasjon av programmet

Ons. 17. jan.

Kl. 12:30

"Sabotøren og kureren" vi viser dokumentardramaet om Harry og Else i OSVALDGRUPPA. En thriller fra den andre verdenskrig med utgangspunkt i motstandsmannen Harry Sønsterøds opplevelser.

Ons. 24. jan.

Kl. 12:30

"Min kunst" ved Øivind Jordfald.

Ons. 31. jan.

Kl. 12:00

"Mitt liv som forfatter" ved Vigdis Hjorth.

 

 

 

Ons. 07. feb.

Kl. 12:30

"Svend Foyn og hvalfangsten" ved Reidun Foyn.

Ons. 14. feb.

Kl. 12:30

"Brexit- er det mulig?" ved Per Edgar Kokkvold.

Tors. 15. feb.

Kl. 11:00

Fellesarrangement. Markadag. Oppmøte på utfartsparkeringen ved Oppsjøsvingen. Tur til fots eller

på ski. Grilling ved Gapahuken ved Oppsjø. Vi serverer pølser stekt på bål, solbærtoddy og kaffe.

Ons. 21. feb.

Kl. 12:30

"Aasmund Olavsson Vinje" ved Olav Vesaas

Ons. 28. feb.

Kl. 12:30

Holmen seniorband spiller til dans.

 

 

 

Ons. 07. mars

Kl. 12:30

"Fra første stavtak" skistavens historie ved Karin Børseth Berg.

Ons. 14. mars

Kl. 12:30

ALLMØTE

Ons. 21. mars

Kl. 12:30

Påskelunsj. Påmelding.

 

 

 

Ons. 4. apr.

Kl. 12:30

"Velferdsstatens framtid" ved Gudmund Hernes

Ons. 11. apr

Kl. 12:30

«Vår forunderlige hjerne» ved Linda Hildegard Bergersen.

Ons. 18. apr.

Kl. 12:30

Mannekengoppvisning

Ons. 25. apr.

Kl. 12:30

"Fugler i nærmiljøet" ved Karl Øberg.

 

 

 

Ons. 02. mai

Kl. 12:30

"Jakten på den hellige Olav" ved Øystein Morten.

Tirs. O8. mai

Kl. 11:00

Fellesarrangement. Lokalhistorisk vandring med Tor Kristian Østeby. «Visste du om all den dritten som kom fra Oslo til Asker?» Oppmøte utenfor Kulturhuset.

Ons. 09. mai

Kl. 11:00

Fellesarrangement. Vi markerer Verdens aktivitetsdag på Hvalstrand. Vi møtes på plenen nær skogen der vi kan spille spill som boccia el.l. eller gå en tur i skogen. Ta med matpakke, så stiller vi med kaffe og te.

Ons. 16. mai

Kl. 12:30

Gjør klar swingfoten! Swingjazzgruppen Swing & Sweet spiller for oss.

Ons. 23. mai

Kl. 12:30

Teatergruppen

Ons. 30. mai

Kl. 12:30

"Eplehagen, Asker prestegård" ved historiker Marianne Storberg

 

 

 

Ons. 06. juni

Kl. 12:30

Asker seniorkor synger sanger.

Ons. 13. juni

Kl. 12:30

"Hermann Wildenvey" ved Tone Ringen.

Ons 20. juni

Kl. 12:00

Sommerfest. Påmelding.


Endringer kan forekomme.
 Følg med i oppslag på senteret!

Velkommen til hjemmesiden vår

Fra onsdag 14. mars 2018:

Allmøte med valg av nytt brukerråd og besøk av Bente Flygind, leder for innbyggertorgene i Asker

Etter Allmøtet overtok Leder for innbyggertorgene i Asker, Bente Flygind.

Bente Flygind begynte sitt foredrag med å takke for invitasjonen og bemerke at det alltid er hyggelig å komme til Holmen Seniorsenter, et vel fungerende senter med mye liv og aktivitet.

Opprinnelsen til Innbyggertorgene kom i 2010 for å finne nye løsninger for Heggedal i forbindelse med utbyggingen og fornyelsen av Heggedal sentrum. Arbeidet bygger på innspill fra Nærmiljøkonferansen i Heggedal samme år.

Seniorsentrene er omorganisert fra sektor for helse til sektor for kultur i Asker kommune. Kommunen fasiliterer og legger til rette, ellers er mye av arbeidet basert på frivillig innsats. Overgangen fra Seniorsenter til Innbyggertorg har ingen negativ betydning for seniorene, ingen av deres aktiviteter blir borte. Faktisk er det flere seniorer som benytter senteret i Heggedal etter omleggingen.

Etter hvert skal alle seniorsentrene innlemmes i stedets innbyggertorg. Det kommer nytt innbyggertorg på Borgen, da Borgen seniorsenter ble nedlagt for et års tid siden. Der satses det på stor grad av inkludering av beboere fra hele Borgenområdet.

Kulturarenaen er en viktig del av Innbyggertorgene. Også kulturskolen skal innlemmes.

«Nye Asker» fra 01.01.2020 skal ha innbyggertorg i alle lokalsentrene. Innbyggertorgene skal også være kommunens «forlengede arm» for å begrense reisebehovet inn til Asker sentrum særlig fra de nye områdene i kommunen. Asker er foregangskommune i dette arbeidet i landet. Innbyggertorgene skal skape tilhørighet, inkludering og stolthet i lokalsamfunnet.

Holmen skal bestå som seniorsenter i sin nåværende form inntil videre.

Det ble noen kommentarer etter foredraget. Blant annet en bemerkning om fysiske og støyende aktiviteter/trim i tilstøtende lokaler til kantinen i Asker Seniorsenter i middagstiden. Foredragsholder sa at hun var klar over problemet og lovet å se på saken. Lokalene er ikke lenger egnet siden de er blitt for små etter stor popularitet og oppslutning om trimmen.

Takk til Randi Brelin Furu for referat om Bente Flyginds orientering om innbyggertorgene i Asker.