Strikke/sy cafè


Velkommen til Strikke/Sy Kafé!


Vi møter på t irsdager kl. 12.00 - 14.00. Oppstart 1/9.


Liker du å strikke, hekle, sy, osv? 

Vi håper dette kan bli en gruppe for alle som vil pusle litt med håndarbeid!


Vi vil sette sammen noen bord i kafeteriaen.


Leder for gruppen er Anne-Grethe Hvesser og Gro Kristoffersen.

   

Velkommen!