Engelsk konversasjon

Engelsk gruppe

Mandager kl. 13:00 -14:00.

Det er plass til noen til. Det er ingen leder for gruppen.