FRIVILLIGE HJELPERE

UTEN FRIVILLIGE STOPPER HOLMEN SENIORSENTER!   


Bemanningen ved seniorsentrene i Asker er å regne som en minimumsbemanning for at det skal drives forsvarlig og for at tilbud skal videreutvikles. 


Holmen seniorsenteret er derfor helt avhengig av frivillig innsats for å holde senteret åpen med det tilbudet som er i dag!   

Kan du dele litt tid med oss (alt fra ½ time til halv/hel dag), skrive deg på listen, eller ta kontakt med Anne-Grethe Hvesser.

ET SAMARBEID MELLOM PERSONALET OG BRUKERNE

I tillegg til å være en uvurderlig ressurs for seniorsenteret, er frivillig arbeid en form for tilknytning til seniorsenteret. Samarbeidet mellom personalet og brukerne skaper et felleskap som jobber mot et fellesmål - å sikre drift av Holmen seniorsenter, utvikle senterets tilbud, og ivareta brukernes interesser/behov.

FRIVILLIG ARBEID SKAL VÆRE LYSTBETONT!

Frivillig innsats må ikke føles som belastning eller være noe man føler at man må gjøre.  En forståelse av ordet "frivillig" er at man er villig til å yte en innsats, men at man også har frihet til å si nei, ombestemme seg eller ha en dårlig dag. Det er dette som skiller betalt og frivillig arbeid. 


Det jobbes med å finne riktige oppgaver som passer til den enkelte frivillige med utgangspunkt i interesser og ressurser. Frivillig arbeid er ment å skulle være til glede og nytte for begge parter, både den som gir og den som får!    

FEST FOR FRIVILLIGE HVER HØST!

For å markere at frivillig innsats og engasjement er verdsatt hos de ansatte, hver høst inviterer personale alle hjelpere til en ”Frivillig-fest” middag om kvelden. Etter middag spiller Holmen seniorband til dans. Bilder fra disse festene finnes i ”billedarkivet” i menyen til venstre.

OMRÅDER DER VÅRE FRIVILLIGE GJØR EN INNSATS!  

Vi har stadig behov for frivillige til ulike oppgaver:    


Hjelper på kjøkkenet: Rydding, oppvask, ekspedering, vaffelsteking, smøre mat, osv. 
Være sjåfør for transportordning som kjøre brukere som ikke kan ta seg til senteret.  Lede en gruppe eller aktivitet eller deltar i planleggingen.  Hjelper med utsendelse av program vår og høst.  Hjelper med annet forefallende arbeid.


Mange av våre grupper og aktiviteter er ledet av frivillige (f.eks. trim, seniordans, lyrikk, bok, sjakk, bridge, film, data, kryssord, yoga, bibliotek, ifølge vårt program).   Andre områder der våre frivillige gjør en innsats er: 

 

Brukerrådet 

Vask av duker 

Holmen seniorband 

Månedens kunstner 

Stell av blomster 

Brukerrådets hjemmeside

Utlodning, salg og varekjøp

Sommerterrasse gruppe

Vert/vertinne for de som er ny. 

Rigg og Rydd gruppe (flytte på stoler/bord, forberede til samlinger) 


SOMMERTERRASSEN
 

Våren 2003 fikk Odd Stemre og Tore Gabrielsen idé om å lage en uteplass. Tore tok inn 40 kr. av brukere som ville være med på å finansiere trefliser til gulv. Odd kjøpte inn og utførte arbeidet med litt hjelp av andre brukere. Det ble også nok penger til et lite gjerde mot parkeringsplassen, satt opp av Odd. Sommeren 2004 satte Odd opp léveggen mot oppkjørselen fra P-plan nedenfor. Av kommunen har vi fått sommermøbler til terrassen.