5-års fest for Holmen seniorsenter
 onsdag 10. oktober 2007
Blant de inviterte gjestene var Lene Conradi som ankom sammen med BudstikkaTV som ville lage en reportasje om hennes første arbeidsdag som ordfører i Asker. Andre inviterte gjestene inkludert de som var med å starte Holmen seniorsenteret for 5 år siden, Ingrid Garvin Søstrand, den første daglig ansvarlig for Holmen seniorsenter, og Rune Schørlien, koordinator for seniorsentrene i Asker.

Fotos: Mary Hustad