Personalet

 


Ny 
leder tiltrer i februar 2021   

Anne-Grethe Hvesser, kantineansvarlig/miljøarbeider

e-post: 
anne.grethe.hvesser@asker.kommune.no 


 

 

 

Inger Risbøl, kantinemedarbeider  

  

Gry Haraldsson, kantinemedarbeider/fotterapeut