Allmøte 22. mars 2017

Onsdag 22. mars 2017

 

Allmøte med valg av nytt brukerråd og besøk av Ordfører Lene Conradi

Onsdag 22. mars var det allmøte på Holmen seniorsenter, med valg av nytt Brukerråd. På grunn av sykdom, har Jorun Mantor og Reidun Foyn hatt ansvar for brukerrådet dette siste halvår. Jorun Mantor ønsket alle fremmøtte velkommen og bemerket at det var så mange som hadde møtt opp.  Mest sannsynlig for å høre ordfører Lene Conradi. Referent ble valgt Ragnhild Kvalsvik.

Årsmeldingen ble opplest av sekretær Margit Nyhus. Denne ble delt ut til alle. Seniorsentrene er nå overført til Kultur - Frivillighet og Fritid. Det skal da kalles innbygger-torv. Holmen Seniorsenter er fredet inntil videre. Regnskapet ble presentert av kasserer Jorun Elton Tannæs og godkjent med klapp. Valgkomiteen v/Eldfrid Hovden presenterte komiteens forslag til nytt brukerråd for 2 år: Jorun E. Tannæs, Margit Nyhus, Svein Steffens, og Rygdi Gabrielsen var ikke på valg. 

Fire medlemmer gikk ut av brukerrådet i år: Tor Johansen, Bjørg Haug, Olga Njøs og Jorun Mantor. Som vanlig vil de avtroppende medlemmene utgjøre valgkomitéen for neste år.Valgkomitéens forslag til nye medlemmer var Anne Joronn Sætre, Jan Tønseth, og Eva Førde. Kandidatene fortalte litt om seg selv – og ble alle valgt med akklamasjon. Revisor er Reidun Foyn.

Jorun Mantor takket de som gikk ut av brukerrådet med noen veltalende og gode kommentarer til hver enkelt og en nydelig blomsterbukett. Jorun ble takket med blomster og godt lederskap av leder for valgkomitéen Eldfrid Hovden. 

Etter Allmøte overtok Ordfører Lene Conradi arenaen med tanker og orientering blant annet om: Den nye storkommunen Asker-Røyken-Hurum, Seniorsentrene som nå er underlagt Kultur - Frivillighet og Fritid og organiseres som tjeneste-mråder, Innbyggertorv, Eldre som en resurs i Asker Seniorpolitikk, Bolig – politisk utfordring, Hverdags-rehabilitering, Økt mestring i hverdagen, Forebyggende helsetjenester, Aktive og selvstendige eldre, Arenaer som Kulturelle Spaserstokk og Frivillighetens Hus, Sykehjem, Svømmehall, Spørsmål om eiendomsskatt: Det blir ikke i disse 3 kommuner.

Det var mange frammøtte til det engasjerende allmøtet. Umiddelbart etter møtet, samlet medlemmer på det nye brukerrådet og Jorun Mantor i bridgerommet for å avtale et konstitueringsmøte senere i måneden.  Det nye brukerrådet ønskes til lykke med fremtidige oppgaver!