GRUPPER VÅREN 2019

Velkommen til hjemmesiden vår

Mandag

Trim – hjerte/styrke

kl. 09:30- 10:30

start 07/1

Trim-enkel

kl. 11:00 - 11:20

Start 07/1

Datahjelp

kl. 11:00 - 13:00

start 07/1

Fransk konversasjon   v/Siri Gamborg

kl. 10:45 – 11:45

start 07/1

Engelsk konversasjon v/Diana Ekeberg

Kl. 13:00 – 14:00

start 07/1

85+  (annen hver mandag)

kl. 12:00 - 13:30

start 14/1

Holmen seniorband

kl. 14:00 - 15:45

start 14/1

Tirsdag

Styrke/balansetrening - Påmelding

kl. 10:00 – 11:00

start 12/2

Styrke/balansetrening   - Påmelding

kl. 11:15 – 12:15

start 12/2

Pårørende gruppe – Demens - Påmelding

kl. 12:00 – 14:30

start 29/1

Teater  (kursavg. kr. 500-)

kl. 12:30 - 14:30

start 08/1

Onsdag

Bridge I 

kl. 10:00 - 12:00

start 09/1

Lyrikk-gruppe  (en gang i mnd)

kl. 10:30 - 12:0

start 09/1

Bok-gruppe  (en gang i mnd)

kl. 10:30 – 12:00

start 16/1

Fransk konversasjon  v/Giselle Skogseide

kl. 11:00 – 12:00

start 09/1

Torsdag

Trim-hjerte/styrke

kl.  9:30 - 10:30

start 10/1

Opplfølgingsgruppe styrke og balanse 

kl. 11:00 - 12:00

start 14/1

Bowling , Holmens senteret

Kl. 11:00

 

Seniordans 

kl. 15:30 - 17:00

start 10/1

Fredag

Allsang

kl. 12:00 –12:45

start 4/1

Bridge II 

kl. 11:00 -15:00

start 11/8

85+ GRUPPEN

Vi ønsker å invitere deg som blir 85 år eller mer i 2019 spesielt til oss. Vi har hatt tilbudet en stund og det er en koselig gruppe som møtes her annenhver mandag, men vi ønsker at gruppen skal bli større. Vi holder av et hyggelig rom til dere, dekker kaffebordet og serverer noe å bite i, mens dere kan la praten gå fritt. Det er en egenbetaling på kr. 16,- pr. gang.

Annenhver mandag kl. 12.00 – 13.30. De aktuelle datoene videre for våren er:
14/1 – 28/1 – 11/2 – 25/2 – 11/3 – 25/3 – 8/4 – 6/5 – 20/5 – 23/6 - 17/6

STYRKE- OG BALANSEKURS

Dette tilbudet er til hjemmeboende eldre med balanseproblemer og ustøhet. Treningen foregår i grupper på rundt 10 personer og ledes av fysioterapeut.

Rekvisisjon til transport kan benyttes. For informasjon og påmelding kontakt fysioterapitjenesten (mandag, onsdag og fredag kl. 09- 12). Telefon: 911 67 144.

E-post:  postmottak.fysioterapi.voksne@asker.kommune.no.

I forbindelse med styrke og balansekurset har Holmen seniorsenter tilbud om egentrening hver torsdag kl. 11:00 – 12:00.

PÅRØRENDE-GRUPPE DEMENS

Samtalegruppe for deg som er pårørende til en person med demens. Hver deltaker gis mulighet til å dele tanker og følelser i en vanskelig livssituasjon. Med fokus på deg som pårørende. Alle har taushetsplikt. Vi møtes på Holmen seniorsenter den siste tirsdagen i måneden kl.12.00-14.30. Første gang 29. januar.

Gruppeleder er spesialsykepleier Inger E. Føyen. For spørsmål og påmelding, ta kontakt på Mobil: 915 21 491 eller e-post: inger.foyen@gmail.com .

   

Et samlet program for Innbyggertorgene og Seniorsentrene finnes på Asker kommunens nettsider: