GRUPPER HØSTEN 2019

Seniordans

Mandag

Trim  – hjerte/styrke

kl. 09:30- 10:30

start 09/8

Trim-enkel

kl. 11:00 - 11:20

Start 05/8

Datahjelp

kl. 11:00 - 13:00

start 02/9

Fransk konversasjon   v/Siri Gamborg

kl. 10:45 – 11:45

start 19/8

Engelsk konversasjon v/Diana Ekeberg

Kl. 13:00 – 14:00

start 26/8

85+ (annen hver mandag)

kl. 12:00 - 13:30

start 26/8

Holmen seniorband

kl. 14:00 - 15:45

start 26/8

Tirsdag

Styrke/balansetrening - Påmelding

kl. 10:00 – 11:00

start 17/9

Styrke/balansetrening - Påmelding

kl. 11:15 – 12:15

start 17/9

Pårørende-gruppe Demens - Påmelding

kl. 12:00 – 14:30

start 27/8

Teater (kursavg. kr. 500-)

kl. 12:30 - 14:30

start 03/9

Onsdag

Bridge I 

kl. 10:00 - 12:00

start 07/8

Lyrikk-gruppe (en gang i mnd)

kl. 10:30 - 12:0

start 09/1

Bok-gruppe (en gang i mnd)

kl. 10:30 – 12:00

start 14/8

Fransk konversasjon v/Giselle Skogseide

kl. 11:00 – 12:00

start 24/8

Torsdag

Trim-hjerte/styrke

kl.  9:30 - 10:30

start 22/8

Bowling, Holmens senteret

Kl. 11:00

start 29/8

Seniordans 

kl. 15:30 - 17:00

start 05/9

Fredag

Mat og prat med noe mer - Påmelding

kl. 10:00 – 14:00

start 20/8

Allsang 

kl. 12:00 –12:45

start 2/8

Bridge II

kl. 11:00 -15:00

start 09/8

85+ gruppen

Vi ønsker å invitere deg som blir 85 år eller mer i 2019 spesielt til oss. Vi har hatt tilbudet en stund og det er en koselig gruppe som møtes her annenhver mandag, men vi ønsker at gruppen skal bli større. Vi holder av et hyggelig rom til dere, dekker kaffebordet og serverer noe å bite i, mens dere kan la praten gå fritt. Det er en egenbetaling på kr. 17,- pr. gang.
Annenhver mandag kl. 12.00 – 13.30.
De aktuelle datoene videre for våren er:
26/8 – 9/9 – 23/9 – 7/10 – 21/10 – 4/11 – 18/11 – 2/12 – 16/12.

 

Styrke- og balansekurs

Dette tilbudet er til hjemmeboende eldre med balanseproblemer og ustøhet. T reningen foregår i grupper på rundt 10 personer og ledes av fysioterapeut.

Rekvisisjon til transport kan benyttes.
For informasjon og påmelding kontakt fysioterapitjenesten
(Mandag, onsdag og fredag kl. 09.00-12.00) Telefon: 911 67 144
Epost: postmottak.fysioterapi.voksen@asker.kommune.no

 

Pårørende-gruppe demens

Samtalegruppe for deg som er pårørende til en person med demens. Hver deltaker gis mulighet til å dele tanker og følelser i en  vanskelig livssituasjon, med fokus på deg som pårørende. Alle har taushetsplikt.
Vi møtes på Holmen seniorsenter den siste tirsdagen i måneden kl.12.00-14.30. Første gang 27. august. 
Gruppeleder er Torill Nuland. For spørsmål og påmelding, ta kontakt på mobil: 934 25 492 eller epost: nu.land@hotmail.com

 

Fredagsgruppen (kl. 10:00 – 14:00).

«Mat, prat og noe mer». Vi starter med en lett frokost og samtaler om et aktuelt tema. Kl. 12:00 kan dere være med på Allsang med litt trim. Vi avslutter dagen med et godt måltid. Denne gruppen er spesielt tilrettelagt for personer som har vanskeligheter med å komme til senteret på egen hånd. Vi har fått midler fra helsedirektoratet for å dekke transport for de som har behov for det. Det vil bli en egenbetaling på denne aktiviteten.
For spørsmål og påmelding, ta kontakt på telefon 66 76 81 80 eller epost:
gro.kristoffersen@asker.kommune.no