GRUPPER & KURS VÅREN 2018


Mandag

Trim – hjerte/styrke

Kl. 09.30- 10.30

start 8/1

Trim-enkel

kl. 11.00 - 11.20

Start 8/1

Datahjelp

kl. 11.00 - 13.00

start 8/1

Fransk konversasjon      v/Siri Gamborg

kl. 10.45 – 11.45

start 8/1

85+  (annen hver mandag)

kl. 12.00 - 13.30

start 15/1

Holmen seniorband

kl. 14.00 - 15.45

start 8/1

Tirsdag

Styrke/balansetrening   - Påmelding feb

kl. 10.00 – 11.00

Styrke/balansetrening   - Påmelding feb

kl. 11.00 – 12.00

 

Pårørende gruppe – Demens - Påmelding

kl. 12.00 – 14.00

start 30/1

Teater   (kursavg. kr. 500-)

kl. 13.15 - 15.15

Start 16/1

Onsdag

Bridge I

kl. 10.00 - 12.00

start 3/1

Lyrikkgruppe  (en gang i mnd)

kl. 10.30 - 12.00

start 24/1

Bok gruppe  (en gang i mnd)

kl. 10:30 – 12.00

start 17/1

Fransk konversasjon  v/Giselle Skogseide

kl. 11.00 – 13.00

start 3/1

Brettspill / sjakk

kl. 14.00 – 15.00

Torsdag

Trim – hjerte/styrke

kl.  9.30 - 10.30

start 8/1

Bowli  ng, Holmens senteret

Kl. 11.00

 

Seniordans

kl. 15.30 - 17.00

start 18/1

Fredag

Allsang

kl. 12.00 –12.45

start 5/1

Bridge II

kl. 11.00 - 15.00

start 5/1

Styrke- og balansekurs

Dette tilbudet er til hjemmeboende eldre med balanseproblemer og ustøhet. Treningen foregår i grupper på rundt 10 personer og ledes av fysioterapeut.
Rekvisisjon til transport kan benyttes.
For informasjon og påmelding kontakt pysioterapitjenesten (mandag, onsdag og fredag kl. 09-12).