GRUPPER HØSTEN 2018

Mandag

Trim – hjerte/styrke

Kl. 09.30- 10.30

start 20/8

Trim-enkel

kl. 11.00 - 11.20

start 6/8

Datahjelp

kl. 11.00 - 13.00

start 3/9

Fransk konversasjon v/Siri Gamborg

kl. 10.45 – 11.45

start 20/8

85+ (annen hver mandag)

kl. 12.00 - 13.30

start 27/8

Holmen seniorband

kl. 14.00 - 15.45

start 20/8

Tirsdag

S tyrke/balansegruppe - Påmelding

kl. 10.00 – 11.00

Styrke/balansegruppe - Påmelding

kl. 11.15 – 12.15

 

Pårørende gruppe – Demens

kl. 12.00 – 14.30

start 29/8

Teater

kl. 13.15 - 15.15

start 4/9

Onsdag

Bridge I

kl. 10.00 - 12.00

start 1/8

Lyrikkgruppe (en gang i mnd)

kl. 10.30 - 12.00

start 29/8

Bok gruppe (en gang i mnd)

kl. 10:30 – 12.00

start 22/8

Fransk konversasjon v/Giselle Skogseide

kl. 11.00 – 12.00

start 22/8

Torsdag

Trim – hjerte/styrke

kl.  9.30 - 10.30

start 23/8

Oppfølgingsgruppe styrke og balanse

kl. 11:00 - 12.00

Bowli ng, Holmens senteret

Kl. 11.00

 

Seniordans

kl. 15.30 - 17.00

start 10/9

Fredag

Allsang

kl. 12.00 –12.45

start 3/8

Bridge II

kl. 11.00 - 15.00

start 3/8


Styrke- og balansekurs

Dette tilbudet er til hjemmeboende eldre med balanseproblemer og ustøhet. Treningen foregår i grupper på rundt 10 personer og ledes av fysioterapeut. Rekvisisjon til transport kan benyttes. 

For informasjon og påmelding kontakt fysioterapitjenesten (mandag, onsdag og fredag kl. 09- 12). Telefon: 911 67 144.

Mail: postmottak.fysioterapi.voksne@asker.kommune.no.

I forbindelse med styrke og balansekurset har Holmen seniorsenter tilbud om egentrening hver torsdag kl. 11:00 – 12:00.

Pårørende-gruppe demens

Samtalegruppe for deg som er pårørende til en person med demens. Hver deltaker gis mulighet til å dele tanker og følelser i en vanskelig livssituasjon, med fokus på deg som pårørende. Alle har taushetsplikt. Vi møtes på Holmen seniorsenter den siste tirsdagen i måneden kl.12.00-14.30. Første gang 28.08.

Gruppeleder er spesialsykepleier Inger E. Føyen. For spørsmål og påmelding ta kontakt på Mobil: 915 21 491 eller inger.foyen@gmail.com.